You are currently viewing משמעותם של רגשות עשויה להיות שונה סביב העולם

משמעותם של רגשות עשויה להיות שונה סביב העולם

מדענים גילו שלרגשות יש משמעויות שונות על פני 2,474 שפות מדוברות, אך ישנם מקורות מבניים אוניברסליים. המילה הסומלית לפחד היא קבסי. בטגאלוג, טאקוט. באיסלנדית, אוטי. אך האם התרגומים הללו מדברים על אותה חוויה אנושית? חוקרי פסיכולוגיה מאוניברסיטת צפון קרוליינה בצ'אפל היל בשיתוף עם מדענים ממכון מקס פלאנק, חקרו שפות ברחבי העולם וגילו כי האופן שבו בני האדם מממשים רגשות כמו כעס, פחד, שמחה ועצב עשוי להיות שונה בין דוברי השפות השונות.

 

המחקר הוא הגדול מסוגו, וכולל נתונים מכמעט 2,500 שפות. סטודנט לדוקטורט לפסיכולוגיה ב-UNC-Chapel Hill, ג'ושוע קונרד ג'קסון, הוא המחבר הראשי במחקר, ופרופסור חבר קריסטן לינדקוויסט, פסיכולוגיה ומדעי המוח, הוא מחבר בכיר. ממצאי המחקר פורסמו ב-20 בדצמבר בכתב העת Science.

 

כדי להתקרב לנושא, החוקרים בנו וניתחו רשתות גדולות של קלקולציה באמצעות מדגם שפות עולמי. קולקסיפיקציה מתרחשת כאשר למילה אחת יש יותר ממשמעות אחת בשפה. לרוב, משמעות הקולקסיפיקציות היא שדוברי השפה רואים שני מושגים בצורה דומה. לדוגמה, דוברי רוסית משתמשים במילה "רוקה" כדי לתאר גם את היד וגם את הזרוע. במחקר זה, החוקרים שאלו אם שפות מצליחות להעביר רגשות, ואם כן, אילו רגשות נתפסו כדומים ומובחנים בו זמנית.

 

הצוות מצא ששפות מתארות רגשות בצורה שונה ברחבי העולם. לדוגמה, שפות מסוימות רואות בצער כדומה לפחד וחרדה, ואילו אחרות רואות צער כחרטה. הצוות מצא גם כי הדרך שבה תרבויות מבטאות רגש קשורה לגיאוגרפיה שלהן. קבוצות שפות הממוקמות קרוב יותר זו לזו חולקות דעות ורגשות דומים יותר בהשוואה לקבוצות שפות רחוקות.

 

"ההבדל הזה ככל הנראה נובע מקשר היסטורי ותקשורתי בין קבוצות סמוכות, מה שהביא להבנה משותפת חזקה יותר של הרגשות," אמר ג'קסון.

 

בלי קשר לגיאוגרפיה, כל השפות מבחינות ברגשות בעיקר על בסיס השאלה אם הם נעימים או לא נעימים, ואם הם כרוכים ברמות עוררות נמוכות או גבוהות. לדוגמה, מעט שפות רואות ברגש העצבות ברמת עוררות נמוכה דומה לרגש הכעס המעורר רמה גבוהה, ומעט שפות רואות ברגש הנעים של "שמחה" דומה לרגש הלא נעים של "חרטה".

 

זה מצביע על כך שישנם אלמנטים אוניברסליים של חווית רגש העשויים לנבוע מהתפתחות ביולוגית.

 

"במדגם כה מגוון, הופתעתי לראות כיצד בשפות אוניברסליות יש הבדל בין רגשות נעימים לרגשות לא נעימים," אמר ג'קסון.

 

מלבד ממצאים אלה, הפרויקט מראה כיצד קולקסיפיקציות יכולות להמחיש אסוציאציות סמנטיות בתרבויות שונות.

 

לינדקוויסט אמר כי "הרשתות האסוציאטיביות הגדולות הללו לא רק יעזרו לנו ללמוד כיצד בני האדם מייצרים משמעות למושגים שונים, הן גם יכולות לשפוך אור על הבדלים תרבותיים ביצירת המשמעות הזו. פסיכולוגים חקרו זה מכבר כיצד בני האדם מבינים את עולמם, וחוקרים עתידיים יוכלו ליישם את השיטה שלנו כדי ללמוד על הבנת מושגים מסוגים שונים."

כתיבת תגובה